घरफोडी करणाऱ्या चोरट्याला कारसह अटक

घरफोडी करणाऱ्या चोरट्याला कारसह अटक

सोलापूर : जिल्हयातील करमाळा पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये घरफोडीच्या गुन्हयांचे प्रमाण वाढले होते. त्या अनुषंगाने घरफोडींच्या गुन्ह्यातील आरोपीतांचा शोध घेवुन गुन्हे उघडकीस आणणेकामी पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते (भापोसे) व अपर पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव, यांनी वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, सर्जेराव पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखा यांना गुन्हे उघडकीस आणणेबाबत आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेकडील पोलीस उप-निरीक्षक शैलेश खेडकर यांच्या पथकास आदेषीत केले होते.

नमुद पथकाने करमाळा हद्दीतील सदर गुन्ह्यांच्या घटनास्थळास भेट देवुन गुन्ह्याचा तपास सुरू केला. करमाळा तालुक्यात पेट्रोलिंग करीत असताना गोपनिय बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, करमाळा पोलीस ठाणे गु.रजि. नं.685/2021 भा.द.वि.कलम 380,457 प्रमाणे, दाखल गुन्हयातील  मोबाईल व गुन्ह्यात वापरलेली कार यासह संशयीत इसम हा मौजे राषीन गावातील बसस्थानक परिसरात थांबला आहे. त्या अनुशंगाने पोलीस उप-निरीक्षक शैलेश खेडकर व पथक हे मौजे राषीन, ता.कर्जत, जि. अहमदनगर येथे गेले. त्या ठिकाणी बातमीतील वर्णनाप्रमाणे संषयीत इसमास ताब्यात घेवून त्याचेकडुन गुन्हयातील चोरीस गेलेला मोबाईल, इतर एक मोबाईल व गुन्हयात वापरलेली कार असा एकुण 4,25,000/- रूपये किंमतीचा मुद्देमाल संषयीत इसमाच्या ताब्यातुन हस्तगत केला आहे. सदर अटक आरोपीचा आणखी एक साथीदार गुन्हयात पाहिजे आरोपी असल्याने त्याचा षोध सुरू आहे. गुन्हयाचा तपास सध्या सुरू असुन घरफोडीचे आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. नमुद गुन्ह्यातील अटक आरोपी हा घरफोड्या करणारा सराईत गुन्हेगार आहे. अटक आरोपी विरूध्द यापुर्वी खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत.

1) अटक आरोपीचे नाव - अक्षय यादव पवार, वय 19 वर्षे, रा. बारडगाव सुद्रिक, ता. कर्जत जि. अहमदनगर,

 2) जप्त वाहन - पांढ-या रंगाची मारूती सुझुकी स्विफ्ट 
आरटीओ क्रमांक एम.एच.12 जे. एम. 1272.

सदरची कामगिरी मा.पोलीस अधीक्षक श्रीमती. तेजस्वी सातपुते (भापोसे), मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. हिम्मत जाधव यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे षाखेचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, श्री. सर्जेराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उप-निरीक्षक शैलेश खेडकर, सफौ. बिराजी पारेकर, पोलीस अंमलदार रवी माने, सलीम बागवान  यांनी बजावली आहे.