#मटक्याचाझटका : भाजप नगरसेवक सुनिल कामाठीसह 5 जण तडीपार

#मटक्याचाझटका : भाजप नगरसेवक सुनिल कामाठीसह 5 जण तडीपार

Solapur Crime News

सोलापूर : भाजप नगरसेवक मटकाकिंग सुनिल कामाठीसह 5 जणांना सोलापूर जिल्हा, इंदापूर आणि उस्मानाबादमधून 2 वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त डॉ. वैशाली कडूकर यांनी दिली.

सोलापूर शहरामध्ये अवैधरित्या मटका व्यवसाय चालवणारा सुनिल दशरथ कामाठी, वय- ४५ वर्षे, रा. न्यू पाच्छा पेठ, खड्डा, सोलापूर. २. इस्माईल बाबू मूच्छाले, वय-३८ वर्षे, रा. ३२४, मुस्लिम पाच्छा पेठ, जिंदाशा मदार चौक, सोलापूर (टोळीप्रमुख) ३. शंकर चंद्रकांत धोत्रे, वय-२३ वर्षे, रा. २१-सी, भगवान नगर झोपडपट्टी, सोलापूर. ४. नवनाथ भिमशा मंगासले, वय-३४ वर्षे, रा. मुस्लिम पाच्छा पेठ, सोलापूर. ५. हुसेन सैपनसाब शेख, वय-३० वर्षे, रा. १०३७७, मुस्लिम पाच्छा पेठ, सोलापूर हे सोलापूर शहर परिसरात मुंबई/कल्याण नावाचा अवैध मटका जुगार चालवत आहेत.

या टोळीतील १. सुनिल दशरथ कामाठी, वय-४५ वर्षे, रा. न्यू पाच्छा पेठ, खड्डा, सोलापूर. २. इस्माईल बाबू मूच्छाले, वय-३८ वर्षे, रा. ३२४, मुस्लिम पाच्छा पेठ, जिंदाशा मदार चौक, सोलापूर (टोळीप्रमुख) ३. शंकर चंद्रकांत धोत्रे, वय-२३ वर्षे, रा. २१-सी, भगवान नगर झोपडपट्टी, सोलापूर. ४. नवनाथ भिमशा मंगासले, वय-३४ वर्षे, रा. मुस्लिम पाच्छा पेठ, सोलापूर. ५. हुसेन सैपनसाब शेख, वय-३० वर्षे, रा. १०३७७, मुस्लिम पाच्छा पेठ, सोलापूर या इसमांना सोलापूर शहर, उर्वरीत सोलापूर जिल्हा, पुणे जिल्हयातील इंदापूर तालूका व उस्मानाबाद जिल्हा येथून दोन वर्षाकरीता तडीपार करण्यात आले आहे.