रुग्ण वाढत आहेत... पहा आजचा अहवाल...

रुग्ण वाढत आहेत... पहा आजचा अहवाल...

सोलापूर : आज सोलापूर शहर परिसरात एकूण 140 रुग्णांची भर पडली आहे. तर सोलापूर जिल्हा ग्रामीण भागात एकूण 326 रुग्णांची भर पडली आहे. 

शहर भागातील वाढलेल्या रुग्णांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे -

ग्रामीण भागातील वाढलेल्या रुग्णांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे -